Årsplan: Hvert år arbejder vi med et nyt fokusområde. I 2023 har vi særlig fokus på "Tilknytning og forældresamarbejde". Vi leger og planlægger ud fra årsplanen, hvor vi fordyber os i aktiviteter med forskellige temaer. Det er eksempelvis: Sang, musik, læsning, motorik, leg og bevægelse, kultur, dyr, klima, former og farver, science, fællesskab, teater, mig, og min familie m.m. Hertil tager vi udgangspunkt i vores læreplan, så vi sikrer os at alle børn får de bedste forudsætninger for at udvikle sig indenfor alle læreplanens temaer.

 

Kl. 6-8 Godmorgen.

Kl 9 Gruppetid/formiddagsmad: Vi får en lille mad inden vi går i gang med dagen. Vi har hver morgen gruppetid, hvor vi taler om dagens program, dato, vejr og påklædning. Vi synger og taler om hvad børnene ellers kan have på hjertet. Det er også i gruppetiden vi fejrer fødselsdag.

Kl. 9.30: Grupperne arbejder med de forskellige temaer. I hverdagen arbejder vi gerne med mange forskellige kreative materialer. Vi arbejder også med Bobbles, kroppen, naturen, Ipads og alle materialer der kan være sjove og spændende at bruge.

KL. 11. Frokost: Vi spiser gruppevis vores madpakker som vi har med hjemmefra.

Når vi er færdige med vores madpakker, er vi opmærksomme på hygiejnen. Vi går på toilettet eller får skiftet ble, vi vasker omhyggeligt vores hænder.

Kl. 12. På legepladsen: Vi er ude hver dag, i næsten alt slags vejr - også så vidt muligt om formiddagen

Kl. 13.30 - 14.15. Frugt og stillestund: Vi spiser frugt i grupperne. Frugten medbringes hjemmefra.

Tirsdag til torsdag har vi stillestund efter frugt, hvor vi har børneyoga, mindfulness eller børnemassage.

Kl 15: De sidste børn samles.

 

 

Herunder nævnes faste aktiviteter, traditioner og arrangementer som foregår i vores børnehave.

Grupperne er i én måned af gangen i salen. Der har vi særlig fokus på at få styrket motorikken, de personlige og de sociale kompetencer.

Vi har et tæt samarbejde med Musikkonservatoriet, hvor vi i perioder er heldige at en gruppe 4 - 5 årige børn kan deltage i en studerendes musiske eksamensforløb. Forløbet varer mellem 5 og 8 uger. 

Kommende skolebørn forberedes til førskole det sidste år de går i børnehaven. Særlig fokus på børnenes overgang til skole starter 1. april og frem til skolestart.

I gruppetiden arbejder børnene med alderssvarende aktiviteter såsom:

 • Trin for trin.
 • Fri for mobberi.
 • Empati i sociale relationer
 • En lille ny ven (for de store)
 • Mig og min familie
 • Sang / rim og remser / ABC / tal mm

 

 Årshjul på traditioner og arrangementer.

 • Fastelavnsfest for børn.
 • Børnenes Grundlovsdag (Afholdes i fællesskab med netværket af selvejende og private daginstitutioner i Esbjerg.
 • Afslutning for kommende skolebørn med discofest for alle børn.
 • Forældrekaffe.
 • Påskefrokost for børn.
 • Udflytterdage i Marbæk.
 • Venskabsuge.
 • Affaldsuge
 • Hej skal vi lege? - motorik og bevægelsesuge.
 • Motionsløb.
 • Skt. Hans.
 • Bedsteforældredag afholdes hvert år.
 • Lusekrigen
 • Naturens dag
 • Vi laver morsdagsgave.
 • Vi laver farsdagsgave.
 • 1. hjælpsuge
 • 2 x hygiejneuge, ca hvert halve år.
 • Maduge.
 • Lysfest.
 • Der laves hemmeligheder til mor og far i november (ingen adgang på værkstedet for forældre).
 • Risengrøddag.
 • Juletur.
 • Julefrokost for børn.
 • Sommerfest (afholdes af forældre)
 • Juletræsfest (afholdes af forældre)