Årsplan:

Hvert år arbejder vi med et nyt fokusområde. I 2021 har vi særlig fokus på "Sang, musik og bevægelse". Vi leger og planlægger ud fra planen, hvor vi fordyber os i aktiviteter med forskellige temaer. Det er eksempelvis: Teater, sang, musik, læsning, motorik, leg og bevægelse, kultur, dyr, klima, former og farver, science, fællesskab, mig, og min familie m.m. Hertil tager vi også udgangspunkt i vores læreplan, så vi sikrer os at alle børn får de bedste forudsætninger for at udvikle sig indenfor alle læreplanens temaer.

 

Kl. 9. Gruppetid: Vi har hver morgen gruppetid, hvor vi taler om dagens program, dato, vejr og påklædning. Vi synger og taler om hvad børnene ellers kan have på hjertet. Det er også i gruppetiden vi fejrer fødselsdag.

Kl. 9.30. Planlagte aktiviteter: Efter gruppetid bevæger vi os rundt i huset, både ude og inde. Nogle leger, mens andre arbejder med måneds/ugetemaet.

KL. 11. Frokost: Vi spiser gruppevis vores madpakker som vi har med hjemmefra.

Når vi er færdige med vores madpakker, er vi opmærksomme på hygiejnen. Vi går på toilettet eller får skiftet ble, vi vasker omhyggeligt vores hænder, og så børster børnene deres tænder.

Kl. 12. På legepladsen: Vi er ude hver dag, i næsten alt slags vejr.

Kl. 13.30. Frugt: Vi spiser frugt på tværs af grupperne. Frugten er hver dag tilberedt sammen med en gruppe børn.

Kl. 13.45 - 14.15. Stillestund: Hver tirsdag til torsdag har vi stillestund. Børnene har en bamse med hjemmefra, som sover fast i børnehaven. Bamsen bliver brugt når vi laver mindfulness/afslapning, børnemassage, børneyoga, eller når vi leger lege hvor vi skal lytte.

I hverdagen arbejder vi gerne med mange forskellige kreative materialer. Vi arbejder også med Ipads, Bobbles, kroppen, naturen og alt hvad der kan være sjovt og spændende at bruge.

 

Herunder nævnes faste aktiviteter, traditioner og arrangementer som foregår i vores børnehave.

Grupperne er i én måned af gangen i salen. Der har vi særlig fokus på at få styrket motorikken, de personlige og de sociale kompetencer.

Vi har et tæt samarbejde med Musikkonservatoriet, hvor vi i perioder er heldige at en gruppe 4 - 5 årige børn kan deltage i en studerendes musiske eksamensforløb. Forløbet varer mellem 5 og 8 uger. 

Kommende skolebørn forberedes til førskole det sidste år de går i børnehaven. Særlig fokus på børnenes overgang til skole starter 1. april og frem til skolestart.

I gruppetiden arbejder børnene med alderssvarende aktiviteter såsom:

 • Trin for trin.
 • Fri for mobberi.
 • Empati i sociale relationer
 • En lille ny ven (for de store)
 • Mig og min familie
 • Sang / rim og remser / ABC / tal mm

 

 Årshjul på traditioner og arrangementer.

 • Fastelavnsfest.
 • Børnenes Grundlovsdag (Afholdes i fællesskab med netværket af selvejende og private daginstitutioner i Esbjerg.
 • Legetøjsdag d. sidste fredag i hver måned med tema.
 • Afslutning for kommende skolebørn med discofest for alle børn.
 • Forældrekaffe.
 • Påskefrokost for børn.
 • Udflytterdage i Marbæk.
 • Legepladsdag for børn og forældre.
 • Venskabsuge.
 • Affaldsuge
 • Hej skal vi lege? - motorik og bevægelsesuge.
 • Motionsløb.
 • Skt. Hans.
 • Bedsteforældredag afholdes hvert år.
 • Lusekrigen
 • Naturens dag
 • 1. hjælpsuge
 • 2 x hygiejneuge, ca hvert halve år.
 • Maduge.
 • Lysfest.
 • Der laves hemmeligheder til mor og far i november (ingen adgang på værstedet for forældre).
 • Risengrøddag.
 • Juletur.
 • Julefrokost for børn.
 • Sommerfest (afholdes af forældreudvalget)
 • Juletræsfest (afholdes af forældreudvalget)