Vi er en lille skøn selvejende privat børnehave, med en normering på max 50 børn i alderen 2,9 år frem til skolestart. Hertil har vi 82% pædagogisk uddannet personale.

Børnehaven er funktionsopdelt. I hverdagen, ud over gruppetid og når der laves alderssvarende aktiviteter, er børnene sammen på tværs af alder. Børnene leger og laver aktiviteter og bevæger sig rundt på stuerne efter nysgerrighed og interesse.

  • Vi har et værksted, hvor børnene har alle muligheder for at fordybe og udfolde sig kreativt.
  • Vi har en hyggestue, hvor børnene kan lege i dukkekrogen eller på hospitalet. Derudover kan der på stuen bygges, spilles, og konstrueres. Vi hygger også med rim/remser og meget andet med fokus på sproget. Hyggestuen bruges til stillestund om eftermiddagen.
  • Vi har "rutscheren", hvor børnene kan lege, tumle, bøvle eller tage et hvil. Vi bruger også Rutcheren når vi har stillestund om eftermiddagen.
  • Vi har købmanden, hvor børnene i en lille gruppe kan lege med eller uden en voksen. Her har vi det sjovt med at handle, lege med tal og eksempelvis styrke de sociale relationer og matematiske kompetencer.
  • Vi har Dinorummet, hvor børnene i en lille gruppe kan lege med eller uden en voksen. Gennem legene styrkes de personlige og sociale kompetencer såsom empati, omsorg, at mærke egne og respektere andres grænser.
  • Vi har et køkken, hvor børnene hjælper med at forberede dagens frugt. Det gør vi ved at bage, skrælle eller skære frugt og grønsager. Her spises der også en mad fra madpakken i løbet af formiddagen, hvis barnet bliver sulten.
  • Vi har en rigtig dejlig legeplads, som vi bruger så meget som muligt. Vi er altid ude i minimum 1½ time om dagen.

Når barnet starter i børnehaven, bliver det tilknyttet en gruppe sammen med børn der er født det samme år. Barnet får en kontaktpædagog som følger det frem til skolestart.

Vi har 3 grupper som hedder Solgruppen, Stjernegruppen og Månegruppen. Børnene spiser hver dag i deres gruppe, holder fødselsdage, og har gruppetid, hvor vi arbejder med forskellige alderssvarende projekter.