Vi er en lille skøn selvejende privat børnehave, med en normering på max 50 børn i alderen 2,9 år frem til skolestart. Hertil har vi 82% pædagogisk uddannet personale.

 

OBS: Hverdagen er under Coronapandemien tilrettelagt efter gældende anbefalinger fra sundhedsstyrelsen.

 

Børnehaven er funktionsopdelt. I hverdagen, ud over gruppetid og når der laves alderssvarende aktiviteter, er børnene sammen på tværs af alder. Børnene leger og laver aktiviteter og bevæger sig rundt på stuerne efter nysgerrighed og interesse.

  • Vi har et værksted, hvor børnene har alle muligheder for at fordybe og udfolde sig kreativt.
  • Vi har en hyggestue, hvor børnene kan lege i dukkekrogen eller på hospitalet. Derudover kan der på stuen bygges, spilles, og konstrueres. Vi hygger også med rim/remser og meget andet med fokus på sproget. Hyggestuen bruges til stillestund om eftermiddagen.
  • Vi har "rutscheren", hvor børnene kan lege, tumle, bøvle eller tage et hvil.
  • Vi har et legerum, hvor børnene i en lille gruppe kan lege med eller uden en voksen. 
  • Vi har et legerum, hvor børnene i en lille gruppe kan lege med eller uden en voksen. 
  • Vi har et køkken med god plads til aktiviteter.
  • Vi har en rigtig dejlig legeplads, som vi bruger så meget som muligt.

Når barnet starter i børnehaven, bliver det tilknyttet en gruppe sammen med børn der er født det samme år. Barnet får en kontaktpædagog som følger det frem til skolestart.

Vi har 3 grupper som hedder Solgruppen, Stjernegruppen og Månegruppen. Børnene spiser hver dag i deres gruppe, holder fødselsdage, og har gruppetid, hvor vi arbejder med forskellige alderssvarende projekter.