Bestyrelse

Ane Boesen Sørensen
Sekretær
Søren Hede-Jensen
Formand
Margit Rasmussen
Personalerepræsentant
Tanja Holm-Jessen
Sekretær
Steffen Bangert
Forælder / Næstformand
Anne Kristensen
Forælder / Suppleant
Kevin Lund
Forælder / Best. medlem
Carsten Møller Kappelgaard
Forælder/Best.medl.
Steffan Gregersen
Forælder/suppleant
Allan Birkelev
Forælder/Best.medl.