Bestyrelse

Ane Boesen Sørensen
Sekretær
Søren Hede-Jensen
Formand
Tanja Holm-Jessen
Sekretær
Kevin Lund
Næstformand
Stine Laugesen
Forælder/bestyrelsesmedlem
Mike Dippel
Forælder/bestyrelsesmedlem